Jesteś zainteresowany pracą w naszym zespole?
Wypełnij formularz!

Imię i nazwisko:(wymagane)


Email:(wymagane)


Numer telefonu:(wymagane)


Załącz CV*:

*Uwaga, wymagamy dopisania klauzuli:
Informuję, że zapoznałem się z warunkami przetwarzania moich danych osobowych w L. J. STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Białymstoku (15–027), przy ul. Ogrodowej 19. Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a/ Rozporządzenia 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, w celu przeprowadzeniu rekrutacji.
………………………… (miejscowość , data) ……………………………………… (podpis składającego oświadczenie)


Akceptuje: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L. J. STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Białymstoku (15–027), przy ul. Ogrodowej 19, KRS 0000247068
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji prowadzone przez administratora. Nie podlegają przekazaniu, profilowaniu zautomatyzowanemu.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 1 miesiąca po zakończeniu okresu rekrutacji. Po tym okresie zostaną trwale zniszczone.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu, przez okres przetwarzania przez administratora, do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.


**Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami
© Copryhight 2017 APTEKA Pod Lwem
Projekt i realizacja: Bajt